Sewa Dag 2015

  • HSFN Den Haag | Datum: 12 December 2015 | Tijd: 10:00 - 21:00 | Plaats: Den Haag


Het is een waar genoegen om u namens het Hindoe Studenten Forum Nederland uit te nodigen voor de HSFN Sewa Dag. In tegenstelling tot de afgelopen jaren is er besloten dit jaar een Sewa Dag in december te organiseren in plaats van een Sewa Week in augustus. Dit om te laten zien dat Sewa (vrijwilligerswerk) niet tijd en plaatsgebonden is. We zullen op de dag zelf verschillende activiteiten organiseren in Den Haag.


Deze dag zal in het teken staan van het creëren van bewustzijn onder de studenten omtrent het belang van onbaatzuchtige dienstverlening. Elke activiteit is sociaal-maatschappelijk van aard en gericht op de groepen die extra aandacht verdienen in de samenleving. Zo bezoeken de vrijwilligers onder meer ouderencentra om ouderen een plezierige dag te verzorgen, steken de studenten de handen uit de mouwen bij voedselbanken en worden ze vrijwilliger bij de Kessler stichting om te koken voor de daklozen. Na afloop van alle activiteiten is er de gelegenheid om met alle vrijwilligers gezellig te gaan eten in Den Haag en de dag na te bespreken.


Zie voor meer informatie de flyer en www.sewaweek.nl. Deze dag wordt georganiseerd in samenwerking met stichting Kessler, SSA, Stichting Hindustani, het Sarnamihuis en Shakti Design. Ook doen de Shri Krishna mandir en Sewa Dhaam mandir mee met het inzamelen van goederen voor de voedselbank.


Reacties