Mandirorganisaties (ASAN, SGSS en ISKCON-SKD) bereiken nieuwe mijlpaalEen nieuw hoogtepunt voor de Mandirorganisaties ASAN (Arya Samaj Nederland), SGSS (Siri Guru Singh Sabha) en ISKCON-SKD (Sri Krishna Dhaam, Internationale Gemeenschap voor Krishnabewustzijn).

Op donderdag 19 januari 2012 hebben de Mandirorganisaties, MVO (Mahler Vastgoed Ontwikkeling BV) en Wethouder Marnix Norder van gemeente Den Haag (Stadsontwikkeling, Volkshuisvesting en Integratie) vol vertrouwen de intentieovereenkomst ondertekend voor het bouwen van twee mandirs en een gurudwara naast elkaar in Laakhaven-West, tussen de Waldorpstraat en de 1e Van der Kunstraat te Den Haag.

Het doel van deze overeenkomst is de samenwerkende Mandirorganisaties en MVO in de gelegenheid te stellen aan het Gemeente gepresenteerde adviesdocument van 29 oktober 2010 jl. nader uit te werken tot één positieve beginseluitspraak en te komen tot een grondreserveringsovereenkomst midden 2012.

Tevens hebben de Mandirorganisaties en MVO onderling afspraken gemaakt in een samenwerkingsovereenkomst om in het vervolgtraject het bouwplan te splitsen in enerzijds een bouwplan voor mandirs door de Mandirorganisaties en anderzijds een bouwplan voor de woningen en commerciële ruimten door MVO waarbij iedere partij voor eigen rekening en op eigen risico ontwikkelt en realiseert.

“We zijn iedereen dan ook zeer dankbaar dat wij dit resultaat hebben bereikt. Het is een mooi moment om mensen dichter bij elkaar te brengen vanuit de Hindoestaanse- Indiase gemeenschap maar ook vanuit de samenleving. Met de juiste stappen is een succesvolle weg te bewandelen richting de toekomst en zijn we in staat om op een positieve manier het gewenste succes samen met u te creëren en voor iedereen toegankelijk te maken. Wij kijken dan ook vol vertrouwen naar het jaar dat voor ons ligt. Dat ongetwijfeld, net als 2011, weer een jaar vol ontwikkelingen en uitdagingen zal zijn. Met nieuwe kansen en mogelijkheden voor onze Hindoestaanse en Indiase- gemeenschap en congregatie. Alle hulp vanuit de samenleving in welke vorm dan ook is meer dan welkom. Samen staan we sterker en laten we zien wat we kunnen!”, aldus de voorzitters van de Mandirorganisaties ASAN (Ishwardat Soebedar), SGSS (Harjit Sing) en ISKCON-SKD (Bhaktradj Bisesser).
Zoals Wethouder Norder in het afgelopen jaar ook heeft aangekondigd: “Dit wordt het grootste hindoetempelcomplex van het Europese vasteland en een echt icoon voor de stad Den Haag”.

Planning is dat begin 2013 de bouw start.

Voor meer informatie: http://www.gauranitai.nl/

Reacties