FORUM - Instituut voor multiculturele vraagstukken

  • Geplaatst in Algemeen | 15-03-2012 (20:50)


FORUM is een onafhankelijk kennisinstituut op het terrein van multiculturele vraagstukken vanuit het perspectief van de democratische rechtsstaat, sociale cohesie en gedeeld burgerschap. FORUM vergaart kennis op het brede terrein van integratie, stelt deze beschikbaar en zet de kennis om in praktisch toepasbare methoden en producten. Door ontwikkelingen in de (multiculturele) samenleving in kaart te brengen, onderzoek te (laten) doen, de ‘theorie’ te vertalen in werkbare methodieken en nieuwe allianties te vormen, vervult FORUM zijn missie sinds 2004 in drie rollen: als kennisregisseur, als katalysator en als communicatie.

De missie van FORUM is het bijdragen aan de stabiliteit van Nederland – dat is in de kern de missie van FORUM. Die missie vervullen we door sociale cohesie, multi-etnisch samenleven en gedeeld burgerschap te bevorderen. Het is vooral de sociale context waarin overheden, burgers en instellingen opereren die FORUM in zijn werk tot leidraad neemt. Onze positie en handelwijze worden sterk bepaald door maatschappelijke inzichten, gekoppeld aan wetenschappelijke kennis.

FORUM is al jaren een zeer gewaardeerde partner van HSFN. FORUM stelt ter bevordering van HSFN haar netwerk en faciliteiten ter beschikking aan deze.

Contacten:
Radj Ramcharan, programmamanager Servicecentrum Integratie
Tel.nr.: 0626 618 770
@: r.ramcharan@forum.nl
Benny Jhinnoe
Tel.nr.: 0641 768 508
@: b.jhinnoe@forum.nl

Reacties