HSFN @ the Ratha Yatra

Ratha Yatra, India Parade Festival

Het is een dag waarop volgens gelovigen de verschijning van Sri Krishna, Sri Jagannatha, één keer per jaar naar buiten komt om zijn barmhartigheid te schenken aan iedereen. Het trekken aan de koorden van de kar van Sri Jagannatha symboliseert de uitnodiging aan de Heer om plaats te nemen in ons hart. Vandaar dat miljoenen mensen naar Jagannatha Puri, India gaan voor dit festival.

De Ratha Yatra festival bevordert de harmonie en de vrede onder de mensen. In alle grote steden van de wereld zoals New York, Los Angeles, London, Parijs, Amsterdam, Tokyo, Durban, Mumbai, Moskou wordt het festival jaarlijks gehouden.

Ook in Den Haag werd op zaterdag 7 juli deze feestdag gevierd. HSFN was er bij en heeft mogen genieten van de kleurrijke parade. Wij hopen jullie allen volgend jaar weer te zien!


Reacties