Algemene Ledenvergadering

  • Geplaatst in Algemeen | 21-10-2013 (00:00)
Namaskar leden,

Op donderdag 24 oktober vindt de Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats. Deze vergadering is bedoeld om de leden op de hoogte te stellen van de werkzaamheden van het bestuur van het jaar 2012/2013. Ook wordt het nieuwe kandidaatsbestuur aan u voorgesteld.

U bent daarom van harte welkom op donderdag 24 oktober 2013, van 18.30 uur tot 21.00 uur op de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Lokaal: C2-6. Het bestuur heeft het volgende agendavoorstel:
1. Opening
2. Goedkeuring Notulen maart 2012
3. Algemeen en Financieel Jaarverslag 2012/2013
4. Kiescommissie & kandidaatsbestuur
5. Wat verder ter tafel komt
6. Rondvraag
7. Afsluiting

Indien u wijzigingen wenst in de agenda, kunt u deze voor 21 oktober 2013 doorgeven door middel van het versturen van een e-mail naar secretaris@hsfn.nl. De statuten, het huishoudelijk reglement, de jaarverslagen en de notulen van de ALV van maart 2013 zijn vanaf 21 oktober 2013 per e-mail opvraagbaar bij het secretariaat van HSFN (secretaris@hsfn.nl).

Wij rekenen op uw aanwezigheid. Mocht u niet aanwezig kunnen zijn, dan kunt u een ander lid van HSFN machtigen (maximaal twee machtigingen per
aanwezig lid) door middel van de machtiging (deze heeft u ontvangen per post) volledig in te vullen en in te leveren voor aanvang van de ALV.

Reacties